ארץ ישראל: דירתי או אישתי

הרב שלמה אבינר

 

 

שיחה א

יש לך דירה 12 חדרים.  יש לך שכן שכל הזמן פולש לך בתוך הדירה כשאתה לא בבית, ואתה צריך לזרוק אותו. 

-          תן לו שלושה חדרים, שיניח לך. 

-          אבל זה שלי. 

-          אל תהיה צודק, היה חכם.  תן לו שלושה חדרים, וישארו לך תשעה חדרים.  מה אתה מעדיף -  12 חדרים עם הטרדה מתמדת או תשעה חדרים בשקט.  

-          טוב, תשעה חדרים בשקט. 

 

שיחה ב

יש לך שכן שמציק כל הזמן לאשתך.  כשאתה לא בבית הוא תופס אותה, פולש לבית, מטריד אותה .   

-          יום אחד אתה לא בבית, תן לו אותה יום אחד בשבוע. 

-          אבל היא שלי. 

-          אל תהיה צודק, היה חכם.  תן לו יום אחד עם אשתך, וישארו לך ששה ימים בשבוע.   מה אתה מעדיף  -  שבעה ימים עם הטרדה מתמדת או ששה ימים בשקט. 

-          עוד מילה אחת ואני יורה עליך!  אתה מטורף לגמרי!  היא אשתי!  היא החיים שלי!


שאלה: האם ארץ ישראל היא דירתך או אשתך?

תשובה: פסוק מפורש בישעיהו (סב ה-ו): "לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי לך יקרא חפצי בה, ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל, כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלהיך".  יהודי מתחתן עם ארץ ישראל.  היא אשתו!

יש תמיד שואלים: מדוע אסור לנסוע לחוץ לארץ לטיול באופן זמני לראות את יפי הבריאה?  התשובה: כמו שאסור לבעלך לנסוע עם אשה אחרת רק לטיול באופן זמני לראות את יופיה.

באחת העליות לאלון מורה,   בא הרב הראשי לישראל, הרב ישראל מאיר לאו, ועימו הרב שלמה קרליבך.  היה מחסום צה"ל.  החייל שאל: בשביל מה אתם  הולכים לשם?  אמר הרב לאו: אני רב, והולך לערוך חופה וקידושין, והוא החזן שלי.  אמר החייל: תעברו.  שאל הרב שלמה קרליבך את הרב לאו: אבל זה לא נכון?  אתה לא הולך לערוך חופה וקידושין.  אמר לו הרב לאו: זה נכון!  תלו שם חופה, וערכו חופה וקידושין של עם ישראל וארץ ישראל.  היא אשתי!  היא החיים שלי!

כתב רבי צדוק הכהן מלובין בס' פרי צדיק (מאמר קדושת שבת מאמר ג) ידוע כי חז"ל קבעו כל דבר בתלמוד במקום הראוי ולא על צד ההזדמן.  ולפי שהחורבן כגירושין וכמ״ש "הן ישלח איש את אשתו" וגו' (ירמיהו ג, א) וכשחז"ל דנידונו בגירושין על כן מקומו בגיטין.  ולפי שעל האמת אחד הכתוב "אי זה ספר כריתות אמכם" וגו' (ישעיהו נ, א).  על כן הפרק הפרטי שנקבע בו סיפורים אלו אינו בפרק המדבר בגיטין וגירושין רק בפרק הניזקין כי החורבן אינו אלא ניזקין.  וכמ"ש (ב"ק ס, ב) על פי כי תצא אש דהקב"ה המבעיר הבערה בציון ועתיד לשלם היזקן כמשפט התורה.

על פי דברי רבי צדוק הכהן ,אפשר להבין למה הדיון על מצות ישוב ארץ ישראל מופיע במסכת כתובות, כי עם ישראל וארץ ישראל הם בעל ואישה! 

לכן, אם כל מיני אנשים למיניהם מציעים לנו לתת חלק מארץ ישראל לערבים, יש להגיב בפשטות: לא, היא אשתי!