האם בתו של המועמד דונלד טראמפ יהודיה?

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: עתה התעוררה מבוכה לגבי בתו של המועמד לנשיאות ארצות הברית דונלד טראמפ אם  היא יהודיה או לא.  ליתר דיוק היא גויירה על ידי הרב יחזקאל לוקשטיין מניו יורק, והנה היה מקרה אחר של אשה שגויירה על ידו ורצתה להתחתן בארץ, אך בית-הדין בפתח-תקוה לא רצה להכיר ביהדותה. כיצד להתייחס למקרה?

ת: איך אוכל לדעת.  לא הייתי בבית-דין ואין זה מן היושר ומן האמת לנחש.

ש: אולי הם אינם מקבלים את הגיורים של הרב לוקשטיין?

ת: אי אפשר להביע דעה בעניין כה רציני, אם אדם הוא יהודי או לא, על יסוד אמירת אולי.  לגופו של עניין, לא שמענו שיש איזה פקפוק בגיורים של הרב לוקשטיין.  הרב הראשי הג"ר לאו פרסם מכתב שהרבנות הראשית מכירה בתעודות גיור של הרב לוקשטיין.  אף הראשון לציון וראש אבות בתי הדין, הג"ר יוסף, פרסם מכתב שאין כל פסול בגיורים של הרב לוקשטיין.  אז מי אנו הקטנים שנשאל שאלות.  גם אני הדל נפגשתי פעמים רבות עם הרב יחזקאל לוקשטיין, הוא רב אורטודוקסי, מודרני ופתוח, אך אורטודוסקי,  אדם ישר, בעל מידות טובות, עם לב זהב, שעשה מפעלים לטובת יהדות ארצות הברית, אדם עניו וצנוע, בורח מכבוד.

ש: אז למה בית-הדין בפתח-תקוה שלל?  הוא לא מקבל את כל הנ"ל?

ת: אי אפשר לדעת מרחוק ולעסוק בניחושים.  אך לפעמים יש ביהדות חילוקי דעות.  גם במשנה יש מחלוקות וגם בגמרא יש, גם אצל הראשונים וגם אצל האחרונים.  לא צריך להיבהל מכך.  אדרבה זה מראה שתלמידי חכמים אינם חקיינים חלילה, אלא כל אחד אומר דעתו בלי משוא פנים.  באשר לכל פסק של בית דין , יש תמיד אפשרות להעמיק ולברר, ויש גם שפונים לבית הדין הגדול.

ש: אך האם יתכן שבית דין אחד יגייר ובית דין שני יבטל את הגיור?

ת: בודאי.  זה נדיר, אבל זה יכול לקרות.  יתכן שהמתגייר רימה את בית הדין שהוא ישמור תורה ומצוות, ולמחרת הגיור זרק את הכל.  ראיתי פעם מקרה כזה של אשה שלבשה בגדים צנועים להפליא ולמחרת הגיור נשים סיפרו לי שלבשה בגדים פרוצים להחריד.  וכן של אדם עם זקן ופאות שגיירוהו, יצא מבית הדין ,גזז אותם, ועשה חגיגה באכילת חזיר במסעדה עם חבריו.  גם לי הדל היה מקרה של בחור שנראה ירא שמים, קובע עיתים לתורה, שומר מצוות קלה כחמורה, ואחד הדיינים הכיר אותו אישית כי השתתף יום יום בשיעורים שלו.  היה ממש תענוג רוחני לקבל אותו בבית הדין.  בנס נודע שהוא נוסע חזרה לרוסיה כדי להביא את בת זוגו הגוייה.  מיד ניתנה הוראה לבתי חולים לא למול אותו.  אכן לפעמים אפשר לרמות דיינים.  וכי אנחנו יותר חכמים משמשון ומשלמה שגיירו נשים, והיה ספק אם זה גיור כן ואמיתי, לכן בית הדין הגדול היה חושש ומחכה לראות איך הדברים יתפתחו כדי להכריע, כמבואר ברמב"ם, הלכות איסורי ביאה סוף פרק יג.  כמובן, אין לנו שום ידיעה מה פסקו בבית הדין של פתח תקוה, אך זו תשובה לשאלה העקרונית של ביטול גיור.

ש: האם אין בביטול גיור משום הונאת הגר?

ת: לא.  כי אינו גר.  ואם כבר, יש הונאה מצד אלה שמגיירים גיור לא אמיתי שידחוף אחר כך אותו אדם למערבולת חיים קשה.

ש: אבל יש אנשים שמאוד מרוגזים על אותו בית דין בפתח תקוה, עושים הפגנות מולו וקוברים אותו תחת מילות גנאי...

ת: זה הבל.  אין לזה שום ערך הלכתי.  לא פוסקים על פי הפגנות ועל פי קללות, אלא על פי תורה.  וכבר הביא הרמב"ם שמי שמתמנה לתפקיד הנהגה, צריך לקחת בחשבון מראש: על מנת שיהיו מקללים אתכם, על מנת שיהיו סוקלים אתכם.  במקרה שלנו, לפחות לא סקלו, רק קללו.

ש: נחזור להתחלה. מה עם בתו של המועמד לנשיאות, איוונקה טראמפ?

ת: לא שמענו שיש מערערים על יהדותה.  שמעתי שהיא מצהירה שהיא שומרת שבת ואוכלת כשר.  הלואי שזה היה המצב של כל יהודי אמריקה – ד' יציל אותם מרפורמים וקונסרבטיבים.

ש: ומה בדבר הרב יחזקאל לוקשטיין?

ת: רב אורטודוקסי אמיתי, ישר וטוב.  כמובן לא חייבים להסכים לכל מילה שהוא אומר, וזה גם דבר בלתי אפשרי, נכון שהוא OPEN – פתוח, אך הוא אורטודוקסי, רק לצערנו כל מיני אנשים בארץ לא כל כך אורטודוקסים בהם רוצים לנכס אותו אליהם, כאילו משלהם הוא.  לא.  הוא אורטודוקסי, ואנחנו לא יותר חכמים משני הרבנים הראשיים אשר פרסמו שגיוריו גיורים.