חינוך למורשת עדות המזרח

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: הוקמה ועדה מטעם משרד החינוך במטרה להעמיק אצל התלמידים את מורשת עדות המזרח.  זה טוב?

ת: ודאי טוב.  עם ישראל כולל גם אשכנזים וגם ספרדים.  כמובן יש להוסיף תימנים ואתיופים.

ש: אחת התוכניות היא מוזיאון מרכזי ארצי למורשת יהדות ספרד והמזרח.  יש לזה ערך?

ת: ודאי.  אך רק ערך שולי.  אדם לא חי במוזיאון אלא בחיים.  מוזיאון זו מין ארכיאולוגיה של העבר. מה שמעניין אותנו זה ההווה.

ש: אותה שאלה לגבי טיולי שורשים לבני נוער בארצות הבלקן, ספרד ומרוקו כמו שיש טיולים לפולין?

ת: השורשים שלנו אינם  לא בפולין ולא בספרד, אלא בארץ ישראל.  כבר הוכח סופית שלטיולים לפולין אין ערך חינוכי.  אז למה לשכפל כשלון בספרדית.

ש: וקברי צדיקים ספרדים בחו"ל?

ת: כנ"ל.  יש סיפור על רב שהוזמן לכהן בקהילה ואמרו לו ששם קבורים גדולי העולם הש"ך, הט"ז והסמ"ע.  אחרי שהגיע, אמר להם: אין זה נכון, הם לא קבורים כאן, הש"ך במקום א, הט"ז במקום ב והסמ"ע במקום ג.  השיבו לו: הם לא קבורים שם, כי לומדים אותם.  הם דברי אלהים חיים.  אבל אצלנו, לא לומדים אותם, לכן הם קבורים, וזאת הסיבה שאנחנו צריכים רב. כך לעניננו,  העיקר שילמדו את דברי אותם גדולי עולם ולא שילכו לקברם.  ובכלל האם אין קברים של גדולי הספרדים בארץ, כגון הרמב"ם והאר"י ז"ל.

ש: ועוד תוכנית: שבוע לימודם מרוכז על יהדות המזרח...

ת: רק שבוע?!  כל השנה!  כל השנה יש ללמוד רמב"ם, שכידוע הוא ספרדי, משנה תורה, אגרות, הקדמות, פירוש על פרקי אבות.  וכן שולחן ערוך וחיד"א  ובן איש חי.  וספרי הג"ר עובדיה יוסף וספרי הגר"מ אליהו.  וספר הכוזרי, חובות הלבבות, מורה נבוכים וספר העיקרים.  כל כך הרבה יש מה ללמוד!  זו מורשת ספרד האמיתית.  לא טיולים לחו"ל ולא מוזיאונים.  כמובן גם האשכנזים ילמדו.

ש: ומה בדבר פקולטה חדשה בתחום לימודי יהדות המזרח?

ת: מעולה.  זה נקרא ישיבה.  ילמדו רמב"ם, שולחן ערוך, בעצם גם הגמרא נכתבה בבבל, אז היא לאו דווקא אשכנזית.  חומש עם רש"י האשכנזי ועם הרמב"ן הספרדי.  איזה רעיון נפלא.  יישר כחם. וכמובן לא לשכוח העיקר: הסגולה הישראלית המאחדת אותנו בעומק נשמתנו.