הרבצ"ר החדש – אדם מורם מעם

 הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: הרב מכיר את הרב אייל קרים, המעומד להיות רב ראשי לצה"ל, יותר טוב מכולם, שהרי למד בישיבתו 14 שנה וכן הוא מינה אותו ראש המכינה הקדם צבאית...

ת: לא.  מי שמכיר אותו הכי טוב זה רבונו של עולם, ושני – זו אשתו, ושלישי – חבריו לנשק, ואני רק קצת...

ש: אך מה הרב אומר עליו מהיכרותו האישית?

ת: אין לי ידיעות מיוחדות.  כולם מכירים אותו שהוא איש מורם מעם, מלא מידות טובות, מעולם אדם לא הסתכסך איתו, כולם בצבא אוהבים אותו ומעריכים אותו, אדם מלא יראת שמים, מלא תורה, תלמיד חכם גדול, פוסק גדול, עניו וצנוע, מלא מסירות נפש, גם לתורה וגם לצבא.  אין ספק שיביא ברכה גדולה לצה"ל.  כמובן, גם הרבצ"ר הקודם, הרב רפי פרץ, היה אדם מורם מעם, שהביא ברכה גדולה לצה"ל, וזו הזדמנות להודות לו.

ש: וגם הקודם, הרב אבי רונצקי, שאף הוא היה שנים רבות ר"מ בישיבתו של הרב...

ת: כן.  גם מורם מעם.  אך לא להתבלבל, אנו לא "ישיבה צבאית" אלא ישיבה בה לומדים תורה.

ש: אבל , האשימו אותו עכשיו שהוא מתיר לאנוס נשים גויות במלחמה?

ת: זו האשמה ממש מעולה...

ש: מעולה?!

ת: כן.  שהרי כל איש ציבור שמתמנה, מיד קמים זבובי זבל האוהבים לכלוך, כדי להשמיצו. והנה לא מצא עליו שום דבר אחר מלבד שקר בזוי, סימן שכל השאר בסדר.  כלל גדול: אם טוענים על אדם דברים לא לענין, סימן שאין מה לומר לענין.

ש: איך באמת יודעים שזה שקר?

ת: שאל כל החיילים וכל הקצינים שלחמו תחת פיקודו, שהרי הוא היה מפקד יחידה קרבית בחירה, אם הוא פעם אחת הרשה דבר כזה.

ש: אז מה הוא כן אמר?

ת: הוא נשאל על פרשת אשת יפת תואר למה התורה התירה והסביר. וכל מי שאינו עם הארץ גמור, יודע היטב שלא פוסקים על פי שעור בפרשת השבוע.  אפילו דובר צה"ל עצמו אמר שמעולם  הרב קרים לא התיר דבר כזה, ודי לנו בכך.  אגב, זו פרשיה ישנה, אבל אוהבי לכלוך, גם מוכנים לחפש בפחי זבל ישנים.

ש: מה הוא באמת אמר?

ת: כבר אז הוא הסביר את עצמו, וגם כאן חוסר יושר של המלכלכים, כי היושר מחייב לפני שמתקיפים אדם ברבים ששואלים אותו מה יש לו להשיב, והם לא עשו זאת, ואף התעלמו ממה שהוא השיב אז, שמגמת התורה אדרבה להילחם נגד תופעה זו ("כמובן שמעולם לא התירה התורה אונס אישה. כל מהות הדין הייתה לעדן את המצב בעולם המלחמות הברברי שהיה קיים אז, בו כל חייל היה רשאי לעשות בשבויו כרצונו, ומטרת הדין היא למנוע מהחייל לקחת את השבויה לאישה בסערת הקרב. ברור שבימינו שהעולם התקדם למדרגה של מוסריות שבה לא נושאים שבויות, ודאי שאין לקיים דין זה למעשה, מה גם שהוא מנוגד לחלוטין לערכי ולפקודות הצבא" – מ"צ).

ש: פירוש יפה ומוסרי...

ת: זה לא חדש.  זה כתוב בהרבה מפרשים, כגון ספר החינוך (סי' תקלב) או הרב שמשון רפאל הירש.  ובכלל, זו כבר גמרא מפורשת: לא דיברה תורה אלא כנגד היצר הרע (קידושין כא ב).  כלומר דין זה אינו כדי להיכנע ליצר הרע אלא נגד היצר הרע.  וגם מתוך התחשבות מירבית באותה שבויה, כפי שכתוב בתורה, "לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה" (דברים כא.  ועיין רמב"ם הלכות מלכים פרק ח).  והתורה עצמה מתארת השרשרת הרעה: אשה יפת תואר – אשה שנואה – בן סורר ומורה (עיין רש"י שם).  ויש לשאול: אם זה מותר, אז למה כל העונש הזה?  מסביר ספר חסידים שאם אדם עושה דבר שהתורה התירה רק משום יצר הרע, הוא בכל זאת נענש, לכן דוד נענש במרד אבשלום (ספר חסידים שעו).  או במילים אחרות: בכל עבירה יש שני מרכיבים: מרידה בד' וטומאה.  היתר התורה של יפת תואר רק סילק את המרידה, אך לא את הטומאה.  לכן אדם נענש.

ש: אם כן אותם משמיצים הוציאו דברים מהקשרם!

ת: ודאי.  מחלה ישנה.  על ידי ציטוטים מוקטעים אפשר לעוות את הכל, כדברי הרמב"ם באגרת תימן שאפשר לטעון בשם התורה: והיית משוגע. או הלצה מודרנית: קח לך סמים.  כל זה אינו אלא סינטזה של בורות ושל נבזות, כמו שאומר הנוער שלנו על מי שזורק לכלוך לרשות הרבים: "זבל – מי שמלכלך".  אגב ה"משך חכמה" מסביר שדין יפת תואר אינו נוהג בתנאים שלנו...

ש: ובסיכום?

ת: לא לשים לב לכל זבובי הזבל, הם יחפשו לכלוך אחר וזה יירגע.  ובע"ה הרב אייל קרים יביא ברכה לצבא, לדתיים ולחילוניים, לימניים ולשמאלניים – כי עם אחד אנחנו.