שו"ת קדושת המדינה

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: האם למדינה יש קדושה?

ת: ודאי.  הרי זו מצוה, ולכל מצוה יש קדושה, כפי הנוסח של חכמינו: אשר קדשנו במצוותיו.

ש: איפה כתובה בתורה המצווה להקים מדינה?

ת: לרשת את הארץ, כלומר ריבונות מדינית.  הרמב"ן מסביר שמצות ארץ ישראל מתחלקת לשלושה חלקים.  א. לגור בארץ, כלומר ישיבת הארץ.  ב. לבנות את הארץ, כלומר ישוב הארץ.  ג. לכבוש את הארץ, כלומר ירושת הארץ, זאת אומרת מדינה.

ש: איך הוא מנסח זאת?

ת: שלא נניח מקום ביד זולתנו מן האומות.  הארץ הזאת צריכה להיות תחת ידינו, ולא בידי האומות (הגהות הרמב"ן לסהמ"צ לרמב"ם מ"ע ד).

ש: ולפי הרמב"ם?

ת: יש מצוה להקים מלכות (הלכות מלכים פרק א).  למדינת ישראל יש דין מלכות מבחינה מסויימת כדברי מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן.

ש: גם מדינה חילונית היא קדושה?

ת: היא אינה חילונית.  היא מצוה, לכן היא קדושה.  אלא יש בה גם דברים חילונים.

ש: אין זה מעכב?

ת: ודאי. אבל הנביא יחזקאל כותב שיבנו בתים ויטעו כרמים, ולא שיבנו בית כנסיות ובתי מדרשות. כמובן, אנו רוצים בתי כנסיות ובתי מדרשות, ונבנה אותם. אך בינתיים, גם מה שיש הוא התגשמות חזון הנביאים.

ש: המדינה היא מצוה או הבטחה נבואית?

ת: גם כמו התשובה, או כמו הקדושה.

ש: לכאורה יש סתירה, הבטחה – ד' עושה, מצוה – אנו עושים?

ת: ד' עושה על ידינו ומתוכנו.

ש: איך יש תלמידי חכמים שאינם מבינים דרך פשוטה זו?

ת: הם באמת תלמידי חכמים, אך התרגלו כל כך הרבה זמן לגלות, שאינם מבינים את ענין המדינה.  אך עם הזמן, זה יבא לידי תיקון בהדרגה.

ש: ובכל זאת אנו שואלים: אחרי כל כך מאות ואלפי שנים שחכינו למדינה, למה יש בה עדיין חילוניות?  למה יש משברים?

ת: יש משברים ויהיו משברים עוד יותר גדולים, אך נתגבר.  כם בזמן יהושע והשופטים היו משברים, ובסוף התגברנו עם שאול, דוד ושלמה.  שלא לדבר על המצב הנורא במדינת החשמונאים.

ש: כלומר עתה העם חולה?

ת: נכון.  אך מרן הרב קוק כותב ב'אורות' שהוא יתרפא.

ש: כיצד?

ת: מכח ארץ ישראל ומדינת ישראל, שילכו ויהיו יותר ויותר מוארים באורה של תורה.