יש לך פה N.C. או.O.N?

הרב שלמה אבינר

 

"מות וחיים ביד הלשון" (משלי יח, כא).  כל כך אפשר להזיק בלשונו: לשון הרע, הוצאת שם רע, שקרים, עלבונות, חנופה וליצנות.  וכל כך אפשר להיטיב: לשון הטוב, אמת, אהבה, חיזוק.  וכל כך מהר, אפשר לעבור מאחד לשני.

האם יש פתרון כדי להשתמש בכח הדיבור לטובה?  בודאי:  ללמוד ספר חפץ חיים וספר שמירת הלשון.  מי שלומד חפץ חיים, יודע מה דיבור אסור, ולימוד שמירת הלשון יוצר אצלו אי אפשרות לדבר רע.

לכן רבנו הרב צבי יהודה עמד על כך שתלמידי הישיבה ילמדו מידי יום ביומו בין 12:45 ל-13:15 את הספר חפץ חיים.

אך בינתיים, יש פתרון פשוט: להיות שתקן, עיין ספר אורחות צדיקים שער השתיקה.

וכבר אמרו חכמים: "סיג לחכמה שתיקה" (אבות ג, יג).  ועוד אמרו: "יפה שתיקה לחכמים, קל וחומר לטיפשים" (פסחים צט, ב).  והעידו: "כל ימי גדלתי בן החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה, וכל המרבה דברים מביא חטא" (אבות סופ"א).

נשיא ארה"ב ה-30 קאלווין קולידג' לא היה מדינאי כה מוצלח, אך היתה לו מידה טובה: היה שתקן.  פעם נערכה מסיבת עיתונאים בבית הלבן.

-          כבוד הנשיא, האם יש לך מה לומר על חוק היובש?

-          לא.

-          האם יש לך מה לומר על בית-הדין הבינלאומי?

-          לא.

-          האם לך משהו לומר על מצב החקלאות?

-          לא.

-     האם יש לך מה לומר על הבחירות המתקרבות?

-     לא.


בזאת הסתיימה מסיבת העיתונאים. אך לפני שהתפזרו, העיר קולידג' עוד הערה אחת:

-          אגב, כל מה שאמרתי אינינו לפרסום...

כמובן, אינינו זקוקים לו.  יש יותר טוב אצלנו.  "אין אסתר מגדת" (אסתר ב, כ), תפסה פלך השתיקה של רחל אמנו (אסתר רבה י, יב).

זה הכלל: "מה אומנותו של אדם בעולם הזה – ישים עצמו כאילם" (חולין פט, א).  האם זאת אומרת שכלל לא ידבר?!  ודאי לא!  חז"ל מבארים: "יכול אף לדברי תורה?  תלמוד לומר: צדק תדברון" (שם), כלומר דברי תורה, דברי חכמה, דברי חסד.

לכן יש לשאול למה לא אמרו חז"ל: "מה אומנותו של אדם בעולם הזה – ישים עצמו כדברן.  יכול דברים רעים?  תלמוד לומר: לא תונו איש את עמיתו"?

אלא שהמצב הנורמלי הוא השתיקה.  ורק כאשר צריך לדבר, מדברים.  כך כותב החפץ חיים בספר שמירת הלשון, שער התבונה פרק א: "שתהיה לו השתיקה ענין טבעי בנפשו, והדיבור חוץ לטבעו, כמו באיש אילם".

או אם נרצה להשתמש במשל הלקוח מתורת המגעים החשמליים.  יש לחצן עם קפיץ שמצבו הרגיל הוא  מחובר, .C.N, Normally Closed, ויש צורך ללחוץ כדי שייפסק הזרם החשמלי.  ויש מגע חשמלי שבאופן  רגיל הוא  מנותק, .O.N, Normally Open, ויש צורך ללחוץ כדי  שיעבור הזרם.

לכן אנו אומרים שהמצב הטבעי של הפה צריך להיות .O.N ולא
N.C.

כמה טוב לשתוק.