לגייר את חוק השבות

שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: ברור שאסור להקים בתי דין פרטיים לגיור.  אבל בזמן הגלות, לא היתה רבנות ראשית, וכל בית דין גייר במקומו.  מה השתנה?

ת: שני דברים השתנו.  א. עתה אנו לא בגלות, אנו במדינת ישראל, שהיא לא רק מדינת היהודים אלא מדינה יהודית.  הרבנות הראשית לישראל היא התורה במובן הממלכתי.  ב. במהלך הדורות גויים התגיירו גיור אמיתי ולשם שמיים, ולכן הם היו מועטים.  עתה גויים רבים מתגיירים רק למראית העין כדי להנות מהטבות רבות, מראש הם לא מקבלים עליהם מצוות ולא שומרים מצוות, וכל הגיור שלהם הוא זיוף ורמיה.

ש:  אז מה הפתרון לגבי מאות אלפי גויים בארץ שרוצים להיות יהודים אך בלי יהדות?

ת: אין פתרון.  זו בעיה בלתי פתירה.  זה מה שמבדיל בין ילד, שלא סובל בעיה בלתי פתירה, לבין מתבגר שמתאזר בסבלנות, מקווה שהעתיד יושיט פתרונות, ואינו עושה עתה טעויות שמחירם בעתיד יהיה רב מאוד.

ש: אבל מה בדבר גיור ילדים שהוריהם אינם רוצים להתגייר?  בתי דין הפרטים טוענים שהרבנות הראשית מסרבת לגיירם, לכן הם נכנסים בתוך משבצת ריקה וממלאים את החסר?

ת: בודאי שהרבנות הראשית לא מגיירם, כיוון שאסור לגיירם, כמו שאין לגייר ילד להורים שלא שומרים תורה ומצוות, כיוון שכאשר יגדל מסתבר שלא ישמור מצוות,  ייענש קשות על עבירותיו, ולכן הגרות לא חלה.  רוב גדולי הפוסקים כתבו שאם משפחת הגר הקטן אינה שומרת מצוות, ולכן מסתבר שכאשר יגדל לא ישמור מצוות, הגרות לא נחשבת לו לזכות, אלא חוב היא לו, מפני שיענש  על שעבר על איסורי תורה, ביניהם איסורי סקילה החמורים כחילול שבת. וכשאין הגירות נחשבת לו לזכות, היא לא חלה, כך כתבו שו"ת מטה לוי (ב נה) בשם הגאון ר' יצחק אלחנן ז"ל,  שו"ת זכר יצחק (א ב), שו"ת חבצלת השרון (א יו"ד עה), שו"ת שרידי אש (ב נו),  שו"ת דעת כהן (סי' קמז) שאם אין הוריו מוסרים אותו על דעת שישמור מצוות אין כאן קבלת מצוות והוי כמו מילה וטבילה ללא קבלת מצוות, שו"ת מנחת יצחק (ג צט) , הגרי"ד סולביצי'ק (נפש הרב עמ' רמה), הג"ר משאש (ג יו"ד סב), שו"ת ציץ אליעזר (יח סה), פרי השדה (א מג), שו"ת דברי אהרון (יו"ד מא), שו"ת התעוררות תשובה (ד קמב), שו"ת תשובות והנהגות (ב תקיב), שו"ת משפטי שאול (סי' לח) ועוד ועוד.

ש: אבל איך הגענו למצב הזה שיש כל כך הרבה גויים בארץ?  מי עשה טעות זו?

ת: זה עקב חוק השבות.  ביסודו זה חוק ישר וצודק שקובע שארץ ישראל שייכת לעם ישראל כולו.  ולכן כל יהודי מוזמן בשמחה לבוא.  הבעיה היא שהוא כולל גם גוי, קרוביו יהודים: אבא, אמא, סבא, סבתא, בן זוגו, בת זוג.  זה מושך הרבה גויים לארצנו, שנעשתה מאוד אטרקטיבים, והם זוכים אצלנו לשיפור המצב הכלכלי, זכות לקבל סל קליטה, הקלה במיסוי, מענקי עידוד ברכישת דירה, קצבאות ועוד.  כך שעולים הרבה גויים, שאין להם שום קשר לעם ישראל, ואפילו חלק שהם פועלים נגד המדינה.

ש: יש כל כך הרבה כאלה?!

ת: בודאי.  גם בארץ ועוד יותר בגולה, בה יש התבוללות עצומה:

                                      יהודים                          גויים הנהנים מחוק השבות

בעולם כולו                  14,500,000                            8,800,000

בחו"ל                         8,200,000                              8,400,000

בארה"ב                       6,100,000                              6,700,000

באיחוד האירופי           1,100,000                              770,000

בברית המועצות           260,000                                  560,000

מדינת ישראל               6,300,000                              360,000

(World Jewish Population.  Sergio Della Pergola)

ש: מספרים נוראים!  ובודאי הם הולכים ומחמירים בגלות!

ת: כן לצערנו.  הגלות היא חורבן נורא.  לכן יש לשנות את חוק השבות, לגייר חוק השבות, שיהנו ממנו רק יהודים ולא גויים.

ש: אז מה יעשה גוי שבכל זאת רוצה לעלות לארץ כי יש לו משפחה, אבל אינו רוצה להתגייר באמת ולשמור מצוות?

ת: יעלה על פי חוקי הגירה לארץ של כל גוי, בלי כל ההטבות.

ש: אז רובם לא יהיו מעוניינים?

ת: שיהיו בריאים.