"הקוורטט - בלתי חוקי"

מכתב פתוח לקוורטט

 הרב שלמה אבינר

 

לכב' הקוורטט המכובד לעניני המזרח התיכון.

בזמן האחרון פרסמתם דו"ח הכולל ביקורת חריפה על הבניה בהתנחלויות ובמזרח ירושלים.

כיון שהנכם גוף בינלאומי מכובד, מורכב מהאו"ם, האיחוד האירופי, ארה"ב ורוסיה – בודאי חזקה עליכם שהנכם מכבדים את החוק הבינלאומי.

נכון שנוצרתם בשנת 2002 כדי לשמש בורר בדבר 'הסכסוך במזרח התיכון', אך זו חובתו של בורר לכבד התחייבויות קודמות, ולצערי לא עמדתם בזה, ולכן דו"ח זה שלכם הינו בלתי חוקי.

הנני להזכירכם כמה עובדות משפטיות ששייכות להיסטוריה החדשה.

בשנת 1920 הוקצה מנדט על שטח של 120,500 קמ"ר שיועד להקמתו של הבית הלאומי היהודי.  אמנם בשנת 1922, שטח זה צומצם, 77% ממנו הוקצו להקמת מדינת עבר הירדן, ולבית הלאומי היהודי נותרו 23%, שהם 28,000 קמ"ר.

יודגש שבאותו זמן, נקבעו עוד ארבעה מנדטים עבור העם הערבי: לבנון, סוריה, עיראק וכאמור עבר הירדן.

החלטה זו סוכמה ב1920 בועידת סן רמו, פרטיה סוכמו באותה שנה בהסכם סוורס Sevres, ואושרה סופית באותה שנה על ידי מועצת חבר הלאומים שכלל אז 51 מדינות, וקבלה תוקף חוקי ב1923.

יותר מאוחר כאשר חבר הלאומים פורק, והוקם ב1948 ארגון האומות המאוחדות, הוא לא התכחש לאותה החלטה בינלאומית אלא שוב אישור אותה.

כאמור, אותו מנדט מפרט זכותו המשפטית של היהודים להתיישב בכל מקום במערב פלשטינה, שטח בן 28.000 קמ"ר שבין נהר הירדן והים התיכון.  זכות זו לא עברה שום שינוי משפטי עד היום.

יתר על כן, המנדט אחראי שלא יימסר משטח זה שום מקום לאף אחד: "המנדטורי יהיה אחראי לוודא שלא יינתן, אם ברכישה או בחכירה, שטח משטחי פלשטינה, ומכל מקום לא יושם תחת שליטה ממשלה של מעצמה זרה כל שהיא" (סעיף 5).

ואדרבה זו חובת המנדט לעודד בכל שטח זה התישבות יהודית צפופה: "היתנחלות צפופה של יהודים על הקרקע, כולל אדמות מדינה וקרקעות בור שאינן דרושות לצרכי צבור" (סעיף 6).

לאור זאת, חובה משפטית מוטלת עליכם לפעול למען החלת ריבונות ישראלית בכל שטחי יש"ע וכן למען הקמת התנחלויות רבות.

לתשומת לבכם.

בכבוד רב

שלמה אבינר

 

נ"ב כל זאת נכתב מבחינתכם ומתייחס לכפיפותכם לחוק הבינלאומי, שהנכם מכבדים, כי מבחינתנו המסמך המשפטי-ההיסטורי התקף הוא התנ"ך שקובע שזו כולה ארצנו.