לך לבדיקת דור ישרים

 הרב שלמה אבינר

 

בחור רווק, בחורה רווקה, לכו לדור ישרים, לבדיקה אם יש גנים פגומים.  אם רק בן זוג אחד פגוע, אין בעיה, מחצית הילדים יהיו נשאים, מחצית לא נשאים, מבחינה סטטיסטית.  אך אם לשני בני הזוג יש אותו מום גנטי, אז סטטיסטית מתוך ארבעה ילדים, אחד פגום, שנים נשאים ואחד בלי כלום.

לצערנו, עובדה היא שנולדו הרבה ילדים עם מומים מולדים.  ומאז הפעולות של דור ישרים זה ירד פלאים.

כמובן, אפשר גם לבצע בדיקות אלו בכל בית חולים, אחרי ייעוץ גנטי, מה ראוי לפי העדה, מה נצרך, מה סיכון גבוה, מה סיכון נמוך, מה חמור, מה לא חמור וכדומה.  ואז כל אחד מקבל מפה גנטית מסויימת של עצמו.  בדור ישרים כל המידע חסוי, רק בני הזוג מוסרים מספר סידורי ומקבלים תשובה: כן או לא.  גם בבית חולים, זה הרבה יותר יקר, וגם המחיר משתנה על אותה בדיקה מבית חולים לבית חולים.  על כל פנים, בדור ישרים זה מאוד זול, ויש גם הנחות של ביטוחי קופת חולים שונים.

יישר כוחו של הרב יוסף אקשטיין, שאחרי שנפטרו לו ארבעה ילדים ממחלת תאיי-זקס, יזם את התוכנית, אחרי התייעצות עם גדולי ישראל.

שמא תאמרו: סך הכל מום מולד הוא נדיר מאוד, אז האם יש חובת בדיקה.  למשל מתוך 400,000 בדיקות בדור ישרים מאז היווסדה התגלו 2500 בעיות, שזה פחות מאחד על מאה.  בגמרא למדנו שקנה המידה הוא שכיחא היזקא או לא שכיחא היזקא, נזק שכיח או לא (פסחים ח ב).  והרי כאן הסיכון נמוך מאוד.  במסילת ישרים זה מוסבר באריכות, שאין להפריז בנקיטת אמצעי שמירה.  כמו שכתוב: "ערום (=החכם) ראה ונסתר (=ותפס מחסה)".  "הא אינו מדבר אלא בנסתר מן הרעה אשר רואה, לא ממה שיוכל להיות שיהיה אפשרי שיבוא" (פרק ט).  אם כן, האם חייבים לבצע בדיקה זו?

כן, השיב הג"ר משה פיינשטיין, שכיון שהבדיקה היא קלה מאוד, קצרה מאד, וכן אינה יקרה, מי שאינו מבצע אותה, זה נקרא שבכוונה עוצם עיניו.  לכן ברור שיש לבצע בדיקה זו (שו"ת אגרות משה אה"ע ד י).

גם מי שכבר מאורסים, שיבצעו בדיקה, ואז יחליטו אם לחדול מלהתחתן או בכל זאת יתחתנו, ואז יבצעו בדיקות טרום לידה, או בדיקות זרע טרום השרשה וסינון והפריית מבחנה.

גם זוג כבר נשוי, ראוי לבצע בדיקות אלו, גם אם בע"ה נולדו להם ילדים בריאים, למשל ארבעה ילדים בריאים, כי כאמור כל המידע הזה של אחד על ארבע אינו מטמטי  אלא סטטיסטי.

וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

 

שני שיעורים של הרב על בדיקת דור ישרים:

https://www.youtube.com/watch? v=lis_JNpcgIo

https://www.youtube.com/watch? v=RYSYb2n7GCo