עבירה חדשה של הדתיים: גילוח כל הראש

  הרב שלמה אבינר

[ראיון]

ש: יש אופנה חדשה שמתפשטת אצל הדתיים: גילוח קרחת כל הראש.  הבעיה היא שהם כלל לא משאירים פיאות הראש.

ת: כן.  למדו מהרחוב, שהוא חיקוי תרבות המערב.  אנשים סוברים שזה משדר גבריות.  כמובן אין בזה שום גבריות.  יתכן אדם עם שער רגיל והוא קצין קרבי מעולה ויתכן מגולח שאינו אלא סמרטוט.

ש: אבל בשביל מודה כאילו גברית אנשים דתיים יעברו על איסור מפורש בתורה?

ת: הם דתיים אבל הם עמי הארץ.  אנשים טובים וצדיקים, אפילו שליחי ציבור בראש השנה ויום הכיפורים, והכל הוא מחוסר ידיעה.

ש: אולי הם חושבים שזה אסור רק בתער ומשתמשים במכונת גילוח?

ת: אולי.  יש בזה שיטות שונות, על כל פנים הכרעת השולחן ערוך היא שלא רק תער אסור אלא גם מספרים כעין תער, כלומר, שמורידים כמעט לגמרי.  רק מספרים מותרים, כלומר שנשאר שער (שו"ע יו"ד קפא).

ש: איזה אורך צריך להישאר?

ת: גם בזה יש שיטות שונות, והכרעת הפוסקים היא שצריך אורך מספיק כדי לכוף ראשו לעיקרו, כלומר לקפל לשתיים.  וחכמי דורנו הורו שאם משאירים 5 מ"מ, זה ודאי מספיק.  בשביל זה אפשר להשתמש במכונת תספורת  עם מגן פלסטי מספר 2, אם כי זה משתנה מדגם לדגם.  אפשר גם להשתמש במכונה זו בהטייה כלפי מעלה של 45 מעלות.

ש: מה המקום המדוייק של פאות?

ת: שוב, בזה שיטות שונות.  שתי השיטות הראשיות הן שהקצה העליון של הפאות הוא גובה האוזן, וכך נוהגים הספרדים, או מפינת המצח באלכסון עד גובה האוזן, וכך נוהגים האשכנזים.

ש: והקצה התחתון של הפאות?

ת: עד האוזן, כלומר חור האוזן, יש אומרים עד העצם שממול ויש אומרים עד למטה מן העצם.

ש: כמה שיטות!

ת: כן.  אך מי שלא משאיר כלום, עובר על איסור תורה לכל הדעות, וליתר דיוק שני איסורי תורה של שתי הפאות, או יותר מדוייק איסור תורה על כל שתי שערות.

ש: ובסיכום?

ת: לפרסם ברבים שזה איסור תורה חמור בפרהסיא.  אגב יש גם יהודים טובים ויקרים שמשאירים פאות, אך לא בכל המקום הנדרש.  הנה שני ציורים:


ספרדים  אשכנזים