התורה והמרק הקדמון

הרב שלמה אבינר


 

ש: שמעתי שגילו את מוצא החיים מאיזה מרק קדמוני, ולא כמו שכתוב בתורה...

ת: לא לדאוג.  משה אמת ותורתו אמת.  התורה אינה מדע.  המדע עוסק בהכרת המציאות, והתורה עוסקת במה שצריכה להיות המציאות, כדברי המהר"ל בנתיבות עולם, נתיב התורה פרק יד.

ש: מה זה המרק הקדמון הזה?

ת: ערבוב של כל מיני מולקולות + חום גבוה + קרינה קוסמית + ברקים, ומזה נוצרו התרכובות האורגניות הראשונות הפשוטות, ואחר כך תרכובות יותר משוכללות.  זו תאוריה מלפני מאה שנה בערך.

ש: ויש הוכחות שכן היה באמת?

ת: ודאי לא.  זו תאוריה, כלומר השערה.  המדע מנסה לבנות תאוריות.  הורס אותן ובונה חדשות, וכך מתקרב לאטו אל האמת.

ש: אבל האם הצליחו לחקות את התהליך הזה במעבדה?

ת: כן.  לפני חמישים שנה בערך.  כלומר לחקות מעט.

ש: ומתי המרק הקדמוני הזה יצר עולם אורגני?

ת: לפני ארבעה מיליארד שנה בערך.

ש: זה הרבה זמן...

ת: כן.  אבל היה כדאי.  יש לנו סבלנות.  במיוחד לרבונו של עולם יש סבלנת, הוא ארך אפיים.

ש: אבל אדם הראשון נברא לפני חמשת אלפים שבע מאות שנה בערך?!

ת: אדם הראשון כן.  אבל חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן (בראשית רבא פ"ג ופ"ט).  אלו העולמות שקדמו.  ועיין אגרות הראיה למרן הרב קוק (ח"א עמ' קה ועמ' קסד).

ש: אבל יש שאלה יותר עמוקה.  כל המרק הקדום הזה מציין תהליך אבולוציוני טבעי, ואנו מאמנים שד' ברא את העולם ולא האבולוציה?

ת: ד' ברא דרך האבולוציה.  האבולוציה היא אחד מעבדיו, "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט" (תהילים קד ד).  כל חוקי הטבע הם משרתיו.  וכן  המרק הקדום, Primordial Soup, הוא משרתו.

ש: ומה גילו היום בנדון?

ת: לפני חודש בערך, במכון וייצמן, מודל ממוחשב שמסביר יותר טוב, איך החיים התהוו מאותו מרק..

ש: אולי אפשר להבין את התורה שבהתחלה ד' ברא אור, אדמה, מים, וזה המרק הקדמון, ומזה את הדשאים כלומר החומר הארוגני?

ת: אולי.  אך עיקר פירוש הפסוקים, הוא סודות עמוקים (אגרות שם).  ומשה אמת ותורתו אמת [ועיין בספר תורת האבולוציה ומרן הרב קוק].