שו"ת כיפה

הרב שלמה אבינר


ש: למה גבר צריך כיסוי ראש?

ת: צניעות, יראת שמים, חוקות הגויים (פס"ת ב ט).

ש: האם צריך כיסוי ראש כל רגע?

ת: כן, אלא אם כן, יש איזה הכרח (שם 53).

ש: זה נכון שתחת תקרה, לא צריך כיפה?

ת: לא נכון (שם).

ש: אם חם לאדם, הוא יכול להגביה כיפתו מעל ראשו?

ת: לא לגמרי (שם 54).

ש: מה הגודל המזערי של כיפה?

ת: לכתחילה כיסוי רוב השיער -  ולפחות שנראית מכל צד (שם ט).

ש: ואם היא קטנה מאוד, אבל רואים אותה?

ת: אין זה כלום, כי זה לא נקרא כיסוי (שם).

ש: מה דין כיפה סרוגה עם חורים?

ת:  כשרה אם הרוב הוא כיפה והמיעוט חורים (שם 57).

ש: אפשר כיפה שקופה?

ת: לא (שם 52).

ש: אפשר כיפה בצבע שער?

ת: לא.  כי לא ניכרת (שם).

ש: האם יש לישון עם כיפה?

ת: מידת חסידות (שם ט).

ש: האם די בכיפה או חייבים בכובע?

ת: תלוי במנהג המקום (עיין שם י).

ש: מה דין דיעבד במי שבירך או התפלל בלי כיפה?

ת: יצא (שם י).

ש: מותר לומר שלום בלי כיפה?

ת: אם הכוונה לשם ד', לא, אם הכוונה להיפך ממלחמה כן (שם 71).

ש: מי שאין לו כיפה ורוצה לברך, מה יעשה?

ת: ימשיך שרוולו על ראשו (שם).

ש: אפשר בידו?

ת: בלית ברירה (שם).

ש: מאיזה גיל יש לתת כיפה לילד?

ת: מגיל שלוש, ולפני כן זו חומרה ואין להכביד עליו (שם יא).

ש: בעת טבילה ומקלחת?

ת: לא צריך, אבל לחבוש בהקדם האפשרי אחרי שיוצאים (שם יב).

ש: על שפת הים?

ת: כנ"ל, במים לא צריך, וכשיוצאים צריך, כגון כשיושבים על שפת הים (שם יב).

ש: בספורט, כגון ריצה?

ת: צריך, ואם זה נופל, אז לחבוש כובע.

ש: בעת תספורת?

ת: לא צריך,  ויש מחמירים להחזיק כיפה מעל, אבל מן הדין לא צריך (שם יב).

ש: הנמצא בין גויים ומפחד?

ת: יחבוש כובע שגם גויים חובשים.

ש: חייל באימונים?

ת: צריך כיסוי ראש וגם במלחמה.  חיילי בר כוכבא גם לחמו עם תפילין.