ספר קבלה למתחילים

הרב שלמה אבינר

 

שאלה: יש לי חבר הטוען שהדבר היחיד שמעניין אותו ומלהיב אותו הוא ללמוד קבלה.  אבל הוא מחלל שבת, אוכל טרף וחוטא עם נשים.  יש ספר להציע לו?

תשובה: ודאי.  מסילת ישרים, הוא ספר קבלה למתחילים.  הרמח"ל היה מקובל גדול, ויותר מזה בעל רוח הקודש, כפי שהוא מתאר באגרותיו לרבו, הרב ישעיהו בסן.  הוא זכה לגילוי מלאכים, גילוי אליהו וגילוי נשמות.  כל ספר מסילת ישרים מבוסס על סודות הקבלה מראש עד סוף.  אמנם הוא אינו מציין זאת, כי כידוע רדפו אותו והכריחו אותו לחדול מכתיבת ספרי קבלה.  לכן הוא כתב ספר זה בלשון רגילה, אך כולו רזי תורה.  לפעמים הוא מציין שחז"ל אמרו, ואין זה נמצא בגמרא או במדרש, אלא בזוהר ועוד ספרי נסתרות.

אכן, זו מעלה עצומה של ספר זה שהוא כולו נסתרות עצומים, אך כתוב בלשון המובנת לכל.  אין זה הספר הראשון בסגנון זה.  הראשון הוא חמישה חומשי תורה, שגם ילד כיתה א יכול להבין, על אף שמשה רבנו היה מקובל גדול, אפילו יותר מרבי שמעון בר יוחאי, וכידוע יש בתורה פשט, דרש, רמז וסוד. כך זה נס ופלא איך ספר זה עמוק כתוב כל כך בהיר וברור.

יש עוד מעלה עצומה בספר זה: התמציתיות המופלאה, עד כדי כך שמרן הרב קוק כינה אותו "ספר הספרים", כלומר – מכל שורה, אפשר לכתוב ספר שלם.

לכן אינינו תמהים על כך שכאשר ספר זה הגיע לגאון מווילנא הוא מיד למד אותו בעל פה 101 פעמים ואמר שאם הרמח"ל היה עוד חי, היה יוצא לדרך לאיטליה כדי ללמוד ממנו תיקון המידות.

כמובן, אנו אפס לעומת הגאון מווילנא, לכן אינינו חייבים ללמוד בעל פה 101 פעמים, אלא די 101 פעמים מן הכתב.  וכן אינינו חייבים ללמוד אותם 101 פעמים בבת אחת, אבל אפשר לאט לאט.  ודאי בסוף הספר לסמן בקו כל פעם שסיימנו אותו, כדי לעקוב אחרי התקדמותנו.

ועוד מעלה שאין כמותה לעומת שאר ספרי מוסר הנאדרים בקודש: הוא בנוי בהדרגה.  פעמים רבות אנו מוצאים במסילת ישרים שמדרגה מסויימת קשה מאוד להשגה אך בד בבד הוא כותב שקל להשיגה.  אין סתירה.  להגיע בבת אחת קשה, להגיע בהדרגה קל.  משל למה הדבר דומה: קשה מאוד לטפס על הקירות אל הגג.  אך בעזרת סולם, שליבה אחר שליבה, קל לעלות.  זה נכלל בביטוי "מביא לידי, מביא לידי".  כל מדרגה פותחת לנו את השער למדרגה הבאה.

כמובן, אין זו המצאה של הרמח"ל אלא של רבי פינחס בן יאיר (עבודה זרה כ ב).  ומניין לו לתנא המופלא הסוד הזה, שיש דרך כזו ארוכה שהיא קצרה, בה כל אחד יכול לטפס מהתחתית עד למעלה בקודש?  כמובן ברוח הקודש. וההמשך הוא רוח הקודש של הרמח"ל שהתגלה בשני דברים.  קודם כל, שמתוך עשרים ושתים גרסאות שונות של עשר המדרגות האלה (סוף סוטה.  מכון התלמוד הישראלי) הוא הכריע מה הגרסא הנכונה.  וכיצד ידע?  רוח הקודש.  שנית, שהוא ידע להסביר לעומק ולרוחב כל אחת מהמדרגות האלה בגאונות עצומה.

לכן ספר מופלא זה הוא קו פרשת המים בספרי המוסר: ספרים שלפני מסילת ישרים – המכינים מסילת ישרים – וספרים שאחרי מסילת ישרים – הבנויים על מסילת ישרים.

ולסיום, מעשה ברב חשוב שהיה ר"מ בישיבה חשובה.  אך בענוותנותו החליט שעליו ללמוד הלאה ולכן בא לישיבת מרכז הרב, התייצב בפני רבנו הרב צבי יהודה, סיפר לו שהוא למד ספרי אמונה עמוקים וגם לימד, ושאל מה ילמד עתה.  השיב לו רבנו: מסילת ישרים.  הוא תמה, אך עשה מה שצווה, חזר לאחר זמן, ושאל מה ללמוד עתה?   - מסילת ישרים.  נעלב אך קיים פקודת רבו.  ובפעם השלישית, שוב קיבל תשובה: מסילת ישרים.  ואז הבריקה לו חכמת רבנו וגדלות ספר מסילת ישרים.