חבל על כל טיפה

הרב שלמה אבינר

 

אין די מי שתיה בעולם.  לאדם אחד מתוך חמישה אין מי שתיה, בבית, בבית הספר או בעבודה.  ובעוד 20 שנה, זה יגיע לאחד מתוך ארבעה.  וזאת למה?  בגלל התרבות האוכלוסיה בערים, התפתחות המדינות העניות והתחממות האקלים.

מי שתיה הם חיוניים לחיים: לשתות, להתרחץ, לגדל מזון, לייצר חפצים.  אך כיון שהאוכלוסיה מתרבה, יש צורך ביותר מים לחקלאות.  זה השימוש של מי השתיה: שתיה 5%, חקלאות 70%, תעשיה 25%.

לצערנו יש בעולם 850 מיליון אנשים ללא גישה אל מים הראוים לשתיה, ומתוך כך 300 אלף מקרי מות לשנה. ומאידך יש שמבזבזים מים.  יתר על כן, מים מלוכלכים נשפכים אל הטבע ומזהמים את הכל.

אמנם יש הרבה מים על פני כדור הארץ, אך רק 1% הם מי שתיה והשאר 99% הם מים מלוחים.

אז מה הפתרון?  טיהור מי שופכין לשימוש חוזר, התפלת מי מלח – ויש כבר בעולם עשרות אלפי מפעלי התפלה ומדינת ישראל היא שיא הקדמה,  - תיקון צנרת דולפת, וכמובן, זהירות מבזבוז מים, וזה מוטל על כולנו.

חסוך במים.  חבל על כל טיפה.

אמר רבי שמואל מקארוב: בכל יום ויום יורדת טיפה מן השמים לתוך ליבו של כל אדם מישראל כדי לעוררו לתשובה...  - וגם תשובה לחסוך כל טיפת מים.  אנא לא לקלקל את גן העדן שברא רבונו של עולם, כדברי המדרש המובא בפרק ראשון של מסילת ישרים.

מים הם חיים.