ראיתי חלוצים בירושלים וחם לבבי

הרב שלמה אבינר

 

ראיתי את הישוב היהודי על הר הזיתים, וחם לבבי. אנשים אידיאליסטים באו לגור בתנאים קשים, אבל ב"ה הצליחו, והישוב כבר קיים חמש עשרה שנה, הולך ומתפתח, וזה הישוב היהודי הגדול ביותר במזרח ירושלים.

כמה מאבקים גדולים על השגת אישורים, כמה התפרעויות והתנכלויות, כמה זריקות אבנים והצקות! אבל החזיקו מעמד, ומכמה בודדים, יש עתה מעל אלף.

הולך ונבנה מקום יפה, בשיתוף מדינת ישראל, בשיתוף צבא ישראל, בשיתוף משטרת ישראל.  כמובן, כל הדירות וכל הבתים, נקנו מכספם של המתיישבים.

ב"ה מתקיים בנו "שלא נעזוב את עיר קדשנו".  יש שם תלמידי חכמים חשובים, כולל, ומאות ילדים חמודים.  יש שם חרדים ודתיים-לאומיים.  באים מכל הארץ לשמוע שיעורים.

ב"ה, הלב נפתח.  "וראיתם ושש לבבכם, ועצמותיכם כדשא תפרחנה" (ישעיה סו, ד).