האם הפתאנים הם מעשרת השבטים?!

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: עתה התפרסם מחקר שהפתאנים-הפשטונים-האפגנים הם מעשרת השבטים!  האמנם?!  הם יהודים?!

ת: זו השערה ישנה שאין לה הוכחות, כמו שאר ההשערות בנדון.  יש עשרות קבוצות מפוזרות בעולם הטוענות שהן מעשרת השבטים, אך אין לכך שום הוכחה חזקה.  בשביל אמירה מדעית, יש צורך בהוכחה, קל וחומר בשביל אמירה הלכתית.

ש: אבל הם שומרים הרבה מנהגים יהודים?

ת: ידוע.  אך זו לא הוכחה.  בגלות יהודים התפזרו בכל העולם, והרבה ממנהגיהם אומצו על ידי גויים בסביבה, ואין בכך הוכחה שהם יהודים.  גם יתכן שחלק מאבותיהם היו יהודים, ולאחר מכן חלה התבוללות של נישואי תערובת, אך מנהגים רבים נשארו.

ש: אז יש להתייאש ממציאת השבטים?

ת: לעולם אין להתייאש.  אך אנו מכירים עתה את כמעט כל כדור הארץ, ואין לצפות ליותר מדי הפתעות מרעישות.

ש: לפי נבואות הנביאים, האם אין עשרת השבטים עתידים לחזור?

ת: זו מחלוקת תנאים, רבי אליעזר אומר שיחזרו, רבי עקיבא אומר שלא יחזרו (סנהדרין קי ב).  אבל רש"י מסביר את דברי רבי עקיבא שהם בעצמם לא יחזרו אבל צאצאיהם כן יחזרו.  הרמב"ם כותב באגרות שיחזרו.  יש גם דעה אצל חז"ל בירושלמי שהם גרי הצדק לעתיד לבוא, וזה מה שקורה עתה.

ש: איך?!

ת: באים אנשים ממדינות שונות, טוענים שהם יהודים, עוברים גיור לגמרי הלכתי, ועתה הם יהודים יראי שמים למהדרין. אני מכיר רבים מהם, באמת אנשים נפלאים.

ש: אז גם אם יוכח שהפתאנים הם יהודים, הם יצטרכו גיור?

ת: בודאי.  לכן אין כל כך נפקא מינה.  רק שיש לקרב אותם מאוד, כי אולי יש ביניהם יהודים, וגם הם מחשיבים עצמם כיהודים, אבל אין זה פותר מגיור כהלכה.  גם מרן הרב קוק כתב בשבח ההתעוררות לחיפוש והשבת עשרת השבטים (מאמרי הראיה 196-194).

ש: אולי אפשר לבדוק ב-D.N.A. אם הם יהודים?

ת: פעם תכננו מחקר כזה אך כנראה שטרם בוצע.  אך גם בזה אין הוכחה מספקת, גם בגלל נישואי תערובת (ועיין יבמות טז).

ש: ובסיכום?

ת: אלה שרוצים לעלות לארץ ולהתגייר כהלכה להיות יהודים נאמנים, נקבל אותם באהבה ובשמחה.  "ושא נס לקבל גלויותנו".