הכיפה
הרב שלמה אבינר

למה חובשים כיפה? משום יראת שמים (גמרא שבת קנו ב), משום צניעות (רמב"ם הלכות דעות) והט"ז חידש שבימינו יש בו משום 'בחוקותיהם לא תלכו', ואסור מן הדין להיות בגילוי ראש אפילו רגע אחד (ט"ז ח סק"ג) והסכימו אתו רוב האחרונים. ולפי זה מי שמרים את הכיפה שלו כדי להתאוורר, ידאג שלפחות יישאר עליו קצת (לקט הקמח).
מה גודל הכיפה? לכסות את הראש, וכמו בכל עניין, רובו ככולו, לכן יש לכסות לפחות את רוב הראש, כלומר רוב המקום בו שערות צומחות (שו"ת האלף לך שלמה ג ועוד) ויש מקילים אם היא קטנה מזה בתנאי שהיא נראית היטב מכל הצדדים (שו"ת אגרות משה א א. שו"ת יחוה דעת ד א).
האם בשינה צריך כיפה? לא חייבים. אבל זו מידת חסידות (משנה ברורה ד ס"ק יא).
די בכיפה בתפילה? מי שחובש כובע, צריך גם לחבוש אותו בשעת תפילה, שהרי אז עומד לפני מלך. לכן עליו להיות לבוש בצורה המכובדת ביותר (פסקי תשובות), אך מי שכל היום חובש כיפה, אינו חייב לחבוש כובע במיוחד בזמן תפילה.
אנוס להיות בלי כיפה? מי שאנוס להיות בלי כיפה, כגון מרגל בשטח אויב וכדומה, ימשוך שרוולו כדי לברך ובלית ברירה יכול גם לכסות בידו (משנה ברורה שם ס"ק יב).
ילד קטן. יש להרגילו כמה שאפשר, ואמו של רב נחמן בר יצחק הקפידה על כיסוי ראשו אפילו כשהיה תינוק (שבת קנו א. מ"ב ד ס"ק יא). אבל אין להכביד על תינוק.
במקלחת ובמקוה ובשחייה בים ובריכה. מן הדין אין צורך בכיסוי ראש. אבל אף במקומות אלה אין ראוי להסתובב סתם בלי כיפה.
ספורט. גם בזמן משחקי ספורט, כדור וריצה, צריך כיפה. אם היא עפה, אז להצטייד בכובע הדוק היטב.
צבא. גם בצבא צריך כיסוי ראש, גם בשעת אימונים וגם במלחמה. חיילי בר כוכבא חבשו תפילין, אנו הקטנים נלך עם כיסוי ראש.
עוד שאלות בנושא כיפה:
כיפה מרשת. האם מותר ללבוש כיפת רשת עם חורים? הרוב צריך להיות בגד ולא חורים.
פסוקים. האם מותר שיהיו פסוקים על הכיפה, או אמירות על המלך המשיח? אסור להיכנס לשירותים עם פסוק או חצי פסוק או דברי תורה. בכלל, ככל בגד ראוי שהכיפה תהיה צנועה ולא תמשוך תשומת לב.
פרסומות. מותר שתהיינה פרסומות על הכיפה כגון על משקאות או נעליים? כאמור, צריך כיפה צנועה שאינה מושכת תשומת לב.
תמונות. מאותה סיבה אין לשים תמונה על הכיפה.
כיפה עגולה. האם הכיפה צריכה להיות עגולה או יכולה להיות מרובעת, או בצורת משושה? כאמור לעיל, צריך כיפה נורמלית, ולא כיפה מוזרה שמושכת תשומת לב.
דתות אחרות. האם ניתן לחבוש כיפות של דתות אחרות, מוסלמים, נוצרים ומזרח הרחוק? לא. חוקות הגויים. וכן כאפיה אסורה.
סרט. האם במקום כיפה אפשר לשים סרט רחב, אבל ריק באמצע? לא. כנ"ל.
שחור. האם יש מעלה לכיפה שחורה על צבע אחר? כן. כי זה מה שנהגו רבים בדורות קודמים, אבל מן הדין אפשר גם צבע אחר.
מטריה. כשאין כיפה, האפשר לברך מתחת למטריה? לא. כיפה צריכה להיות צמודה לראש. אלא למשוך שרוול.
עובר עברה. מי שעובר עברה כגון הולך למקום בילוי אסור, צריך להוריד את הכיפה שלא יהיה חילול השם? לא. הכיפה מכריזה שהוא ביסודו מאמין בד' וירא שמים גם אם הוא חוטא.
נפלה כיפה. אם נפלה כיפה באמצע שמונה עשרה, מה יעשה? ילך להרים אותה. הליכה לצורך אינה הפסק.
בירך בלי כיפה. מי שבירך או התפלל בלי כיפה צריך לחזור על ברכתו? מחלוקת. ולא יחזור.
בין גויים. המפחד ללכת בין גויים עם כיפה, האם בכל זאת חייב? לא. אך יחבוש כובע לא מזהה.
אורח חילוני. האם יש לבקש מאורח חילוני לחבוש כיפה? לא. יש לכבד אותו ואת אורח חייו. בחור נכנס אצל רבנו הרב צבי יהודה וחבש כיפה. שאלו רבנו למה. השיב: משום כבודו של הרב, אמר לו רבנו: וכשאבוא אצלך, אוריד את הכיפה משום כבודך?!
לנשק כיפה. האם יש לנשק כיפה שנפלה כשמרימים אותה? לא. היא אינה חפץ של קדושה.
כיפה בלויה. האם כיפה בלויה צריכה גניזה? לא, כנ"ל.
כיפה בתפילה. האם יש עניין לשים כיפה גדולה יותר בזמן התפילה? כן, כי בתפילה צריך לעמוד כמו מול מלך. וכן בתפילה צריך חרדת קודש, אז גם אם כל היום הוא חובש כיפה שלא כדין, אז בתפילה צריך כדין.
רווקה. האם רווקה חייבת בכיפה? לא נהגו. אמנם כיפה זה לשם יראת שמים, וגם בת צריכה יראת שמים, אבל היא פטורה כמו שפטורה ממצוות רבות. ומסביר המהר"ל בדרוש על התורה, שזה מפני שהטבע של האישה נוטה יותר אל הדבר בנקל ישיגהו. ואמנם היו קהילות שילדות קטנות חבשו כיפה בזמן לימוד תורה (ע' שו"ת יחוה דעת) אך גם בזה לא נהגו (ע' שו"ת ציץ אליעזר).