למה יש רעבים

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: פעמים רבות אנשים שואלים בצער כיצד אנו מברכים: "הזן את העולם כולו בטובו... הוא נותן לחם לכל בשר... תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון... כי הוא אל זן ומפרנס לכל... ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא... הזן את הכל" - והרי יש בעולם גם אנשים רעבים ללחם?

ת: כן.  שמונה מאות מיליון רעבים, וכל יום מתים מרעב שלושים אלף, לצערנו.

ש: אם כן, כיצד "הזן את הכל"?

ת: יש די מזון בעולם, אך חלק גדול נזרק.  מהמזון שנזרק אפשר להאכיל שני מיליארד אנשים.  אם היה לאדם לב טוב, היו מחלקים את המזון בצדק וביושר.

ש: גם בארצנו זה ככה?

ת: כן, גם בארצנו,  יש רעבים ללחם.  יש גם ילדים רבים שאינם רעבים, אך הם רק אוכלים לחם, אורז, אטריות - אך אין זה בריא.

ש: גם אצלנו זורקים מזון טוב?

ת: כן, לצערנו.  בל תשחית.  על פי הדו"ח הלאומי של השנה שעברה, שליש מהמזון הולך לאיבוד, כלומר 2.3 מיליון טון בשווי 20 מיליארד שקל.  יש בזה פי עשר ממה שצריך בשביל עניים.

ש: באיזה שלב זה הולך לאיבוד?

ת: בשלבים רבים: חקלאות, מיון ואריזה, תעשייה, קמעונות והפצה, פגם במוצר, נזק במוצר עקב נפילה מהמדף ועוד.

ש: וכל זאת אפשר להציל?

ת: בין חצי לשליש.

ש: ומי צריך לעשות זאת?

ת: אנחנו, העם, המדינה, הממשלה.  יישר כח גדול לארגון "לקט ישראל" שמציל כמויות גדולות של תוצרת חקלאית ומחלק לעניים.  הוא הקים "בנק מזון לאומי".  אבל ארגון התנדבותי לא יכול לעשות הכל.  צריכה חקיקה על עזרה לאומית לארגונים של הצלת מזון, וכן התארגנות לאומית.

ש: אז מי יקיים "הזן את הכל" – רבונו של עולם או אנחנו?

ת: רבונו של עולם דרך שלוחיו הנאמנים, אנחנו.