מה זה ביעור מעשרות

הרב שלמה אבינר

[ראיון]

 

ש: מה זה בדיוק ביעור מעשר שני שיש לעשות עוד מעט?

ת: בפרשת ראה, כתוב שיש צורך לסיים פעמים במחזור של שמיטה את חלוקת כל התרומות והמעשרות.

ש: באיזה תאריך?

ת: נפסק שזה בערב פסח של השנה הרביעית והשנה השביעית.  ויש אומרים בערב  שביעי של פסח, כלומר ביום האחרון של חול המועד.  למעשה, יש לעשות בערב פסח.

ש: מה עושים עם מעשר לוי?

ת: מחלוקת אם חייבים לתת ללוי.  למעשה לא נותנים.

ש: תרומה גדולה ותרומת מעשר?

ת: עוטפים בשתי ניירות וזורקים לפח.

ש: מעשר עני?

ת: נותנים לעני, אם הוא בא לקחת.  אם לא, אין חובה לחפש אחריו.  אפשר לתת לו סכום כסף בראשית השנה בהלוואה, וכל פעם לנכות מן החוב.  למעשה אין דין ביעור מעשרות לגביו.

ש: אז במה יש?

ת: מעשר שני, שיש לאכול בירושלים, או הוא או תמורתו אם חולל במטבע.  וכן נטע רבעי.

ש: אז מה עושים עם הכסף הזה?

ת: פודים את כולו בפרוטה, אחת מארבעים גרם כסף, בערך 5 אגורות, וזורקים לים.  או פודים  בסוכר זה וממיסים בברז.

ש: יש גם לומר וידוי מעשר המוזכר בפרשת כי תבוא?

ת: מחלוקת ראשונים אם נוהג גם בימינו שאין בית המקדש.  להלכה לא אומרים מסיבות שונות.  עיין שו"ת משפט כהן למרן הרב קוק.

ש: אז אין וידוי מעשר?

ת: יש זכר לוידוי מעשר, קריאת הפרשה מחומש אחרי מנחה של יום ראשון של פסח.

ש: אפשר רעיון אחד מוידוי מעשר?

ת: עשיתי ככל אשר צויתני, ולא הקדמתי מעשר שני לראשון.  מסביר מרן הרב קוק בעין איה על מעשר שני (אות טז), שבחיים יש לעשות חסד כסדר.  קודם לכל, משפחתו. ואחרי שידאג לכל בני משפחתו לכל צרכיהם, אז יתחיל לעשות חסד לכל עם ישראל.  וכאשר פתר את כל הבעיות של כל בני ישראל, אז יבוא התור של המין האנושי.  ורק אחרי שלא יישאר אדם אחד בעולם שחסר לו משהו, יתחיל לפעול לטובתם של בעלי חיים.