כלפי הרפורמים  - לא שנאה ולא חינם
 

הרב שלמה אבינר

]ראיון]

 

יש להבחין בין הנושא למושא. אין לנו שנאה כלפיהם. אנחנו אוהבים  יהודים רפורמים, אבל אנחנו שונאים את הרפורמה.

 

ש: אני עתה נמצא בכנס הגדול המתקיים בישיבת עטרת ירושלים על הבעיה הרפורמית, למטה נמצאים חמש עשרה מפגינים רפורמים שהתכוננו עם שלטים להפריע לכנס. אבל המשטרה מנעה מהם ביזמתה בהיותה ממונה על שקט.

הסיסמא שלהם שהכנס הוא שנאת חינם. מה להשיב על כך? 

ת: לא שנאה ולא חינם. איננו שונאים אף יהודי. גם יהודי בוגד כמו שחז אומרים על הפסוק "וירח ריח בגדיו -" וירח ריח בוגדיו.

ש: למה בוגדים? בגידה היא מושג לאומי ולא שמענו שהם בוגדים בעם ישראל.

ת: הביטוי הזה לקוח מאגרת של מרן הרב קוק, אגרת תתל"ב, הכוללת הכרוז על "הבגידה הלאומית", שהוא כתב בהיותו בלונדון לפני הצהרת בלפור. הרקע לכרוז היה מאבק העיקש של אחד ממנהיגי הרפורמים, קלוד מונטיפיורי, נגד הצהרת בלפור. אכן הוא ודומיו סברו שהמולדת שלנו היא אנגליה, שאנחנו אנגלים, ושהיהדות היא רק דת.

כמובן אין זו המצאה שלו. גם הרפורמים הראשונים בגרמניה אמרו שלפני הכל הם גרמנים   ושיש שלושה סוגים גרמנים: גרמנים פרוטסטנטים, גרמנים קטולים וגרמנים יהודים. העיקר שאתה גרמני. ולכן הראבייס הרפורמים הצטרפו לרבנים המחאה שפעלו אצל השלטונות כדי שהקונגרס הציוני הראשון לא יתקיים בגרמניה ואכן הוא עבר לשוויץ. וכן פעלו נגד הציונות מול השלטונות. גם זו בגידה.

יותר מאוחר בזמן הפעילות נגד מחנות ההשמדה באמריקה כאשר האמריקאים מילאו פיהם מים, אף מנהיג הרפורמים, סטיבן וייז יישר קו איתם, ואמר: "אנו אמריקנים, ראשית לכול, בסוף הכול, ובכל עת. שום דבר אחר, בין שזו אמונה ובין שזה גזע או גורל, אינו מסייג את האמריקניות שלנו" (ויקיפדיה ערך סטיבן וייז). ולכן אין זו הפרזה לקרוא להם בוגדים.

ש : הסיפור האחרון הוא הכי מזעזע. אם זו לא שנאת חינם עצמה, אז מה כן?

ת: אכן. ידוע במקורותנו שאדם נוהג להאשים את הזולת במום שיש בו. כל הפוסל במומו פוסל. הם גרמו פילוגים באומה. גרמו וגורמים להתבוללות במימדים עצומים ,אבל הם משתמשים בסיסמא של שנאת חינם כדי לסתום פיות.

ש:  איפה היום הם גורמים פילוגים?

ת 1. מפריעים למתפללים התמימים בכותל להמשיך את מנהגם המקודש מזה מאות שנים.

2.  מחדירים, בעזרת הדולרים שלהם, מרצים רפורמים בצבא למורת רוחם של החיילים, שדווקא אוהבים לשמוע על היהדות הנאמנה.

3. הם משתלטים, בעזרת בג"ץ, על המקוואות שלנו ,המקום הטהור ,בשביל טקסים שלהם. הרי יש להם מיליארדים לבנות לעצמם מקוואות ,אז למה להפריע לנו בשלנו.

4. הגיור הרפורמי, שכמובן אינו גיור אמיתי בהיותו חסר קבלת מצוות, הגורם פילוג נורא בתוך עם ישראל, כי חלק מהאנשים נחשבים לעיני אלה ליהודים ולעיני אלה לגויים, מלבד הבעיה שכבר קיימיים הרבה רפורמים צאצאי אב יהודי ואם גויה שהם כבר גויים. יש מעריכים שבתוך הרפורמים 50% מהם גויים. האם יש פילוג יותר גדול מזה?!  ועל אף שהם כמעט לא נמצאים בארץ אלא אחוז אפסי של ,0.3% הם מתערבים במדיניות הישראלית הבטחונית בעזרת ארגוניהם בארה"ב עתירי הדולרים ומחלישים את החוסן הלאומי.

ש: אם כן, השנאה כלפיהם היא לא חינם, אלא השנאה היא משום סיבה נוראה ביותר - חורבן לאומי?

ת: אכן אין זה חינם. אבל אין לנו שנאה כלפיהם. יש להבחין בין הנושא למושא. אנחנו אוהבים חילונים אבל אנחנו שונאים את החילוניות. אנחנו אוהבים יהודים עובדי עבודה זרה, אבל אנחנו שונאים את עבודה זרה. אנחנו אוהבים יהודים גנבים, אבל אנחנו שונאים את הגניבה. אנחנו א והביםיהודים רפורמים, אבל אנחנו שונאים את הרפורמה. כתוב בגמרא שאפילו מי שעשה פשע חמור ונידון למות, עדיין יש לאהוב אותו. 

זו שיטה של סתימת פיות, שחוסמת כל דיון ברגע שמבטאים ביקורת על שיטת הזולת בעזרת טיעונים לעניין, במקום לדון לגופו של עניין, הוא צועק: שנאת חינם!

ש: ובסיכום?

ת: את הרפורמה - אנחנו שונאים ונלחמים נגדה בחרוף נפש, אבל היהודים הרפורמים אנחנו אוהבים, גם את אלה שזורעים שנאה ומאשימים את הזולת במום שיש בהם. וד' יחזיר אותם בתשובה שלמה ויפסיקו להרוס את האומה ואת התורה.