דף הביתהרב מנחם בורשטין שליט"א
- ראש מכון פוע"ה -

פתרון לבטים ועצות יסוד
בבחירת בן/בת זוג
כ - 80 דקות


MP3


סיכום מודפס של השעור: >1  >2  >3  >4  >5  >6  >7

--------------------------------

שעורי המשך ניתנו בכינוסים "שידוכים" ו"גיל הנישואים" בישיבת עטרת כהנים-ירושלים 

שיחה בין הרב מנחם בורשטין ובין הרב שלמה אבינר על אודות מכון פוע"ה - 11 דקות


MP3


--------------------------------


האם חייבים לעשות את הבדיקות הגנטיות של "דור ישרים"?פ

MP3

--------------------------------חתונות על פי "צו הצניעות"פ


email: info@puah.org.il

Internet: www.puah.org.il

presented by: kimizion