הרב שלמה אבינר:פ
השיחה האקטואלית
avicap1dיום ראשון, כח' אדר תשע"ז
כמה דיני קטניות
פיום שני, כב' אדר תשע"ז
בענין מצה שרויה - גברוקטספביום שלישי שיחת הצהריים
מפי הרב דוד כהן
יום שלישי, כג' אדר תשע"ז
פ' ויקהל - פקודי / לט' מלאכות שבת
פ

ראה גם תפריט בנפרד עם השעורים של הרב דוד כהן כאןיום רביעי, כד' אדר תשע"ז
האם מותר להשתמש במצות מכונה לליל הסדר או חייבים מצות יד?יום חמישי, כה' אדר תשע"ז
האם הצבא השתגע?פפפ"כל בו":פ
מאגר של "שיחות צהריים" הרב אבינר שנאמרו משנת התש"ן  עד שנת התשס"ה, השיחות הועברו מחדש מקלטת לפורמט דיגיטלי.פ
לרשימה המלאה עם קישורים להורדת השעורים - קליק כאן

מאז שנת תשס"ה ההקלטה דיגיטלית, מאגר של "שיחות צהריים" הרב אבינר שנאמרו משנת התשס"ה  עד השיחה האחרונה - קליק כאן
שידור חוזר: החתול של אריסטו

וידיאו 

-------------------------------------
כל השעורים ניגשים גם בתפריטים אחרים, לפי נושאים - ראה תפריט ראשי. שם אפשר למצוא אותם אחרי השבוע בתפריט הזה (רק אודיו; וידיאו נמחק מכאן אחרי שבוע ועובר לאתר "אבינרפדיה")פ
אם השיחה לא הוחלפה, קרוב לודאי שלא היתה שיחה באותו יום, או שיחה של הרב מנחם בן-יעקב