Rav_Ben_Yacov
הרב מנחם בן-יעקב
ר"מ בישיבת עטרת כהנים/ירושלים

שיחות לפרשת השבוע
ונושאים אחרים
MP3תאריך השעור: עיין "להורדה",  יום / חודש / שנה
(ניסן=01, אדר=12, אדר א'=13, אדר ב'=14)

להאזנה מיידית

להורדה
פ' חיי שרה / שיחת עבדי אבותby770826
פ' מסעי / רוצח בשוגג ועיר מקלטby760503
פ' קורח / האם קורח בעד ירושלים השלמה?פby760322
פ' בהעלותך / הדלקת המנורה על ידי זרby760308
ראש חודש סיון וקבלת התורהby760301
יום ירושליםby760223
הקשר בין פ' בחוקתי, ספירת העומר ורשב"יby760216
עניני ספירת העומרby760209
 פ' אמור / שימושים של הדיבור, המקללby760207
יום העצמאות והשירה על היםby760202
פ' שמיני / אש מן השמיים ואש מן האדםby761419
פורים / מצוות משלוח מנותby761412
פ' ויקרא - זכור / עניני עמלקby761405
פ' פקודי / מי בנה את המשכן?פby761328
פ' ויקהל - שקלים / הקשר שבין מחצית השקל שבמשכן ובין פוריםby761321
פ' כי תישא / שבירת הלוחותby761314
פ' תצוה / השכינה במשכןby761307
פ' תרומה / עניני משכן, מקדש ובית הבחירהby761130
פ' משפטים / נעשה ונשמעby761123
פ' יתרו / מצוות כיבוד אב ואםby761116
טו' בשבט / משה רבנו רצה לקיים את כל המצוות בארץ ישראלby761115
פ' בשלח / מעשה ידי טובעים ביםby761109
פ' בא / המצוה הראשונה בתורה, ישראל והזמניםby761102
פ' שמות+וארא / עוד בענין הריגת המצרי, עיון במטות של משה ושל אהרוןby761029
פ' וארא / עיכובים בגאולת מצריםby761024
פ' שמות / משה והריגת המצריby761022
פ' שמות / התגלותו של משה רבנוby761017
פ' ויחי / יעקב אבינוby761012
בענין עשרה בטבתby761009
השליחות של יוסף הצדיק ושל הרב בן-יעקב; לכבוד יום הולדת 70 שלוby761005
פ' מקץ, חנוכה / נסים של יוסף ונסים של חנוכהby760926
כמה דיני הדלקת נר חנוכהby760919
פ' וישלח / המאבק של יעקב עם עשיו דור דורby760912
פ' ויצא, וישלח / יציאת יעקב לחו"ל, למה יציאת יצחק לארץ פלישתים לא נחשבת יציאה לחו"ל?פby760910
פ' ויצא / חלום יעקבby760905
פ' תולדות / הברכות של יצחק אבינוby760828
פ' וירא / אברהם אבינו והמלאכיםby760814
פ' לך לך / עניינו של אברהם אבינוby760807
ראש השנה / מזמור פא'פby750624
פ' כי תבוא / שמחה, חלה, ביכוריםby750617
פ' כי תצא / שמיטת כספים; האם אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה?פby750610
פ' שופטים / שבע הפטרות של נחמה ו-ג' באלולby750603
פ' דברים-חזון / האם קוראים "איכה" בשבת שחל בו תשעה באב?פby750505
פ' מטות-מסעי / האם עבר הירדן חלק מארץ ישראל?פby750427
פ' בלק / הפיכת קללה לברכה אצל בלעם הרשעby750415
פ' בלק / הקשר בין ברכת בלעם לפרה אדומהby750414
פ' קורח / הקשר בין 250 ראשי סנהדראות לבין המקושש עציםby750404
פ' קורח / ההימור של קורחby750329
בהעלותך / הדלקת המנורה על ידי כהןby750315
בהעלותך / אהרון והמנורה, פסח שני by750313
פ' נשא / הנזיר by750308
יום ירושלים / נסים של מלחמת ששת הימים by750223
ל"ג בעומר, רשב"י והלכות שבת by750216
יום העצמאות / שיחה בסעודה by750204
ספירת העומר / יום העצמאות by750202
פ' כי תשא / פורים; מחצית השקל by751212
פ' תצוה / זכור; מלחמת עמלק - על יראת שמיים by751205
פ' תרומה; ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם by751128
פ' יתרו/משפטים; על עדים כשרים ופסולים by751121
פ' וארא; למה משה התלונן אל ה'?פ by751024
פ' תולדות; תוקף מכירת הבכורה by750825
פ' וירא; מה הקשר בין עקידת יצחק והכלים הריקים שבהפטרה?פ by750817
פ' וירא; נסיונות של אברהם אבינו by750809
יום כיפור; זכו - תשובה by750706
בענין שבע הפתרות של נחמה by740621
פ' פנחס; פנחס - קנאות חיובית או שלילית?פ by740409
פ' שלח לך, המקושש עצים ועונשו by740318
פ' בהעלותך, המנורה, במה התקשה משה רבנו?פ by740310
בחקתי / במדבר / מתנות כהונה by740219
פסח שני ורבי שמעון בר יוחאי / ל"ג בעומר by740213
למי הקב"ה העניק את החכמה?, הארון והמשכן by741319
פ' כי תשא, אחדות ישראל, מחצית השקל, חודש אדר by741317
פ' וארא by741021
פ' ויחי, פ' שמות, השלג ושני חתנים by741016
חתונה בחנוכה - מתי ואיפה חתן וכלה מדליקים נרות חנוכה?פ by740925
פ' וישב והנסים של חנוכה by740921
פ' וירא; מה ראה אברהם אבינו?פ by740809
מחילה לפני יום כיפור by740706
ראש השנה by730627
אלול by730606
פ' יתרו; נעשה ונשמע by731118
פ' בא; סיפורים מיצירת מצרים by731104
פ' וארא; המטה שנהפך לנחש by731102
פ' שמות; בין יעקב לישראל by731017
פ' לך לך; הנסיון של אברהם אבינו ללכת לארץ כנען by730809
פ' נצבים; אחדות העם, עשיית כל המצוות, תשובה by720623
ראש השנה וראש חודש; כמה משמעויות של אלול by720619
פ' כי תצא/כי תבוא; הקשר בין מצוות מחית עמלק ובין מצוות הבאת ביכורים by720618
פ' כי תבוא; הקשר בין הבאת ביכורים, לבן הארמי ויציאת מצרים by720616
פ' קורח; למה משה לא נתן לקורח לחזור בתשובה?פ by720329
פ' שלח לך; שליחת המרגלים by720322
פ' בהעלותך; פסח שני by720315
מצוות הלל ביום ירושלים by720224
פ' בשלח; אנטישמיות - עמלק by721105
פ' בא; נחש ומטה by721029
פ' וישב; אורו של משיח by720922
פ' נח - לך לך - וירא; אברהם בדרך לארץ ישראל by720809
יום כיפור by720708
ברכה ושירה לכבוד 30 שנה עשייה של ראש הישבה הרב שלמה אבינר by710616
חג השבועות - אמת מארץ תצמח by710307
יום העצמאות, בין פסח לשבועות, ספירת העומר by710207
פסח - מצה, 4 כוסות וההגדה   67 דק'פ by711429
פורים - משלוח מנות ומתנות לאביונים, שעור גמרא, 83 דק'פ by711411
פ' יתרו; הקשר בין פרשת יתרו ל-טו' בשבט by711114
פ' וארא; שליחות של משה by711020
פ' וישב; נסיון הצלה של ראובן את יוסף, עוד כמה דיני חנוכה by710921
דיני זמן ומקום של הדלקת נרות חנוכה by710917
פ' וישלח;המאבק של יעקב עם המלאך by710915
פ' לך לך; אברהם ושרה והציווי האלהי לעלות לארץ ישראל by710809
פ' נשא; הקשר בין פ' נשא לחג השבועות by700307
רבי שמעון בר יוחאי, תלמידי רבי עקיבא וימי ספירת העומר by700219
פ' כי תשא; מצוות מחצית השקל by701217
פ' תרומה; הערכים הקבועים והערכים המתחלפים by701204
 פ' יתרו; בענין לא תחמוד by701118
פ' בא; ספר שמות - המשך ספר היצירה by701102
 כמה דיני חנוכה by700915
 פ' וישלח; בענין קריאת שמו של יעקב by700913
פ' לך לך - וירא; עשר נסיונות של אברהם אבינו by700814
פ' כי תבוא; מצוות ביכורים by690614
 ?ר"ח אדר; למגילת אסתר ערך נצחי או היא מעשה שהיה by691201
  פ' בשלח; מלחמה בעמלק by691109
 פ' בא; זיווגו של אדם קשה כקריעת ים סוף, בחירה חופשית by691103
  פ' וארא; דיבור ה' אל משה by691022
 פ' וישב; הקשר שבין יוסף לחנוכה by690918
 פ' ויצא; יעקב והמלאכים by690904
  פ' תולדות; תוקף מכירת הבכורה by690826
 פ' חיי שרה; בקשת הגשמים, דיני תפילה שונים by690819
  ליום הזכרון של רחל אמנו (יא' מרחשון): תכונותיה המיוחדות by690812
 פ' נצבים; לימוד תורה, לא בשמים היא by680622
 הכוח של התחדשות בראש חודש ובראש השנה by680618
  עוד בענין שמיטת כספים ופרוזבול by680617
 'פ' כי תבוא; ביכורים והשגחת ה by680615
  חודש אלול, תשובה, חובת הפרט והכלל by680601
 פ' דברים; מצוות ישוב הארץ by680502
 פ' מטות; בין המצרים, תנאי בני גד וראובן by680425
  המשך חלופות לפרוזבול כששמיטה מדאורייתא by680420
 חלופות לפרוזבול כששמיטה מדאורייתא by680406
 פ' בלק; שיטת אברהם אבינו ושיטת בלעם הרשע by680404
 פ' חוקת; פרה אדומה by680326
 פ' קורח; תחרות בין קורח למשה רבנו by680322
פ' בהעלותך ופ' שלח; עשיית והדלקת המנורה, חטא המרגלים by680313
 פ' נשא; תורת הנזיר, משה והמלאכים, אמת לארץ נשלח by680301
 המשך שמיטת כספים; פרוזבול by680221
פסח שני by680214
 ?פ' בהר; שמיטת כספים - מצוה לעשות או נעשית ממילא by680207
 פ' אמור; יום העצמאות by680130
 פ' תזריע; מצוות מילה ומצוות פרה אדומה
by681424
 פ' צו / שושן פורים, הפטרה: כשלון שאול המלך
by681410
 פ' ויקרא / פ' זכור, עמלק
by681403
 פ' פקודי, שבת שקלים וראש חודש ביחד - כוח האחדות
by681326
פ' כי תשא; שבירת הלוחות
by681319
?האם כל כלי במשכן מצוה בפני עצמה
by681312
 המשך; חוכמת בצלאל
by681308
 פ' תצוה; כלי המשכן
by681305
 ?פ' תרומה; למי ה' נותן חוכמה
by681128
 פ' משפטים; נעשה ונשמע
by681121
 פ' יתרו; החשיבות של המעמד של מעמד הר סיני
by681114
 פ' בשלח; מתן תורה לפני מתן תורה
by681107
 פ' בא; סייג לתורה, דאורייתא ודרבנן
by681106
 פ' בא; מצוות קידוש החודש
by691029
 פ' וארא; המטה של משה
by681022
 פ' שמות; לימוד תורה בטהרה ובקדושה
by681015
 פ' ויחי; פרשה סתומה, האחיזה בארץ מצרים
by681008
 פ' ויחי וצום י' בטבת
by681007
 הברכות על נר חנוכה
by680923
 פ' וישב; יוסף בבור וחנוכה
by680916
 פ' וישלח; יעקב וישראל
by680909
 פ' ויצא; קדושת המקום
by680902
 פ' תולדות; מכירת הבכורה ודין אונאה
by680824
 פ' וירא, הפטרה; בעיתיות של גחזי
by680817
 פ' וירא; אברהם אבינו ולימוד תורה
by680810
 פ' לך לך; הנסיון של אברהם אבינו
by680803
 אכילה וצום בערב יום כיפור ויום כיפור
by680705
 ראש השנה תשס"ח; המלכת ה' בראש השנה
by670627
 פ' ניצבים-וילך; לא בשמים היא
by670620
 פ' כי תבוא; תשובה על פי הרמב"ם
by670613
 פ' כי תצא; בענין שבע ההפטרות של נחמה
by670606
 פ' מטות-מסעי; רוצח, רודף, קנאי, גואל הדם
by670423
 פ' פנחס; בחירת יהשוע בן נון למנהיג לעומת בני משה
by670416
 פ' בלק; בין נבואת בילעם לנבואת משה
by670409
 פ' חוקת; הקשר בין פרה אדומה לתורה
by670402
 פ' קורח; בין משה, קורח ואליהו הנביא
by670325
 פ' שלח לך; המקושש עצים
by670318
בענין פסח שני
by670311
 יום העצמאות ויום ירושלים על פי מדריגותם בספירת העומר
by670226
 בין לג' בעומר ויום ירושלים
by670219
 ר' שמעון בר יוחאי ו-לג' בעומר
by670212
 מה יעשה מי ששכח לספור ספירת העומר by670128
 פ' ויקרא; קידוש החודש והקמת המשכן, עדים זוממים
by671229
 ?פ' כי תשא; מה הקשר בין חטא העגל ופרה אדומה
by671222
 פ' זכור; מלך, עמלק ומצוות מקדש by671210
 בין משה רבנו לפורים והלוח העברי
by671208